Direktori te shpejta

Fotografi te fundit

Konferenca

Misioni i IZHA-s eshte qe t’u ofroje Ministrise se Arsimit dhe Shkences dhe institucioneve arsimore te te gjitha niveleve ekspertize dhe keshillim me nivel te larte profesional, te mbeshtetur ne rezultatet e punes kerkimore-studimore dhe praktikes se arsimit. Misioni i IZHA-s eshte qe t’u ofroje Ministrise se Arsimit dhe Shkences dhe institucioneve arsimore te te gjitha niveleve ekspertize dhe keshillim me nivel te larte profesional...

Lexo me shume... »

Te rejat e fundit

  • Ne kuader te krijimit te Shkolles Qender Komunitare ne Shqiperi, IZHA ne bashkepunim me Save the Children, organizuan me date 4 Qershor 2014, prane MAS takimin me mesues, prinder, Drejtues shkollash dhe specialist te DAR/ZA per diskutimin e (draft) udhezuesit.

    Lexo me shume... »

  • Formati i vleresimit permbledhes plotesohet nga mesuesi i klases se trete per ēdo nxenes. Pas plotesimit te tij, Mesuesi ua tregon prinderve te cilet e firmosin. Gjithashtu Formati firmoset nga Mesuesi i Klases dhe vuloset nga Drejtori i Shkolles me vulen e njome te shkolles.

    Lexo me shume... »

  • Miratohet Udhezuesi per programet e kualifikimit te mesuesve 2014. Me poshte gjeni Udhezuesin e miratuar nga Ministria e Arsimit dhe Sportit, datat e kualifikimit te mesuesve dhe programet per vitin 2014.

    Lexo me shume... »