Month: April 2017

ANALIZA E POLITIKËS ARSIMORE

Analiza e politikës arsimore nisi në vitin 2015 në Republikën e Shqipërisë, duke pasur si qëllim të mbështesë vizionin e vendit për reformën arsimore dhe aspiratat e tij kombëtare, rajonale dhe ndërkombëtare. Marrëdhëniet e qëndrueshme të Shqipërisë me UNESCO-n, si një partner kyç ndërkombëtar për zhvillim, përbëjnë një rast ideal për bashkëpunim teknik për APA-n. Duke u mbështetur në ekspertizën e UNESCO-s, raporti i analizës së politikës arsimore (APA) jep një analizë të bazuar në fakte për harmonizimin e përpjekjeve të vazhdueshme për reformat kombëtare dhe në angazhimin e Shqipërisë për arritjen e synimeve për Zhvillimin e Qëndrueshëm (SZHQ/SDG),...

Read More