Për të evidentuar dhe shpërndarë përvojat e mësuesve në vijim të zbatimit të nismës #3📚në6🕰, në konferencën me temë “Promovimi i organizimit të mësimit me dy orë të njëpasnjëshme”.